A
x A A A

Jamg'armaning asosiy vazifalari va funksiyalari

Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish to’g’risidagi qonun hujjatlariga muvofiq jamg'armaning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • transport vositalaridan foydalanishda jabrlanuvchiga unga yetkazilgan zararni kafolatli to’lashni kompensatsiya to’lovlarini amalga oshirish yo’li bilan ta’minlash;

 • sug’urta mukofotlari bo’yicha siylov huquqiga ega bo’lgan fuqarolarning ayrim toifalarini ko’rsatib o’tilgan siylovlarni kompensatsiya qilish yo’li bilan qo’llab-quvvatlash tizimini moliyaviy ta’minlash;

 • majburiy sug’urta qilish, shu jumladan majburiy sug’urta qilish shartnomalari to’g’risidagi ma’lumotlardan iborat bo’lgan, sug’urta hodisalari to’g’risidagi ma’lumotlarning axborot bazasini, sug’urta qildiruvchilar va jabrlanganlar to’g’risidagi shaxsiy ma’lumotlarni shakllantirish, sug’urta sirlari to’g’risidagi qonun hujjatlarida belgilangan talablarni ta’minlagan holda sug’urtalovchilar bilan Jamg’arma o’rtasida ko’rsatib o’tilgan ma’lumotlarni ayirboshlashni tashkil etish;

 • Jamg’armaning unga yuklangan asosiy vazifalarni amalga oshirish bo’yicha faoliyatini tartibga soluvchi qoidalarni ishlab chiqish hamda sug’urta faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish bo’yicha maxsus vakolatli davlat organi bilan kelishgan holda tasdiqlash.

Jamg’arma qo’yilgan vazifalarni bajarish maqsadida quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

 • belgilangan tartibda jabrlanuvchilarga kompensatsiya to’lovlari to’laydi, shuningdek regress talablarni amalga oshiradi;

 • sug’urtalovchilar tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq ko’rsatib o’tilgan siylovlarni olish huquqiga ega bo’lgan shaxslar toifalariga berilgan sug’urta mukofotlari bo’yicha siylovlarni kompensatsiya qiladi;

 • Jamg’armaning o’z vakolatlarini amalga oshirishi uchun zarur bo’lgan axborotlarni maxsus vakolatli davlat organi bilan doimiy ravishda ayirboshlaydi;

 • sug’urtalovchilar bilan majburiy sug’urta qilish, qonun hujjatlarida belgilangan sug’urta siri to’g’risidagi talablar ta’minlanishi to’g’risidagi ma’lumotlarni ayirboshlaydi;

 • Jamg’arma mablag’lari tushumi va sarfi bo’yicha yillik va choraklik prognozlarni shakllantiradi;

 • transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish to’g’risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga oid takliflarni ishlab chiqadi va maxsus vakolatli davlat organiga ko’rib chiqishi uchun kiritadi;

 • majburiy sug’urta qilish sohasida xalqaro aloqalarni amalga oshiradi, xorijiy tajribani o’rganadi va undan foydalanadi.

 • Jamg’arma o’z vazifalari va qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham amalga oshirishi mumkin.

Jamg`arma virtual qabulxonasi

Jamg`arma virtual qabulxonasi

Telefon raqam

(+99871) 200-02-21

Ishonch telefoni

(+99871) 252-56-01

Jamg‘arma a'zolari
Sug’urtalovchilar – TVEFJMS tizimi ishtirokchilari

Jamg`arma axborot ma`lumotlar bazasidan olingan ko`rsatkichlar
01.01.2018 yildan 31.12.2018 yilgacha

Sug`urta mukofatlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi
Sug`urta to`lovlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi