A
x A A A

Oylar kesimida Iltimosnomalar

2019 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
2018 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 yil uchun ma'lumotlar:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jamg‘arma a'zolari
Sug’urtalovchilar – TVEFJMS tizimi ishtirokchilari

Jamg`arma axborot ma`lumotlar bazasidan olingan ko`rsatkichlar
01.01.2018 yildan 31.12.2018 yilgacha

Sug`urta mukofatlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi
Sug`urta to`lovlari bo`yicha sug`urta kompaniyalarining ulushi